Skip to main content

GELİŞİMSEL VE ÖNLEYİCİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI KÜLTÜR’DE

GELİŞİMSEL VE ÖNLEYİCİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI KÜLTÜR’DE

Özel Kültür2000 Koleji Rehberlik Servisi olarak çocuklarımızın duygusal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin olumlu öğrenme deneyimleri yaşamalarına yardımcı olmak amaçlanır. Rehberlik çalışmaları gelişimsel, önleyici, eğitsel ,mesleki ve bireysel rehberlik alanlarında yürütülmektedir. Amaç çocuğun kendini tanıması, kabul etmesi ve geliştirmesidir. Okulumuzda öğrenci gelişimi sistematik bir şekilde izlenir; elde edilen bilgiler ilgili birimlere aktarılır. Bu çalışmalar okul rehber öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri işbirliğinde koordineli bir şekilde yürütülür.

Ana Sayfa