Skip to main content

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFINDA GÜÇLÜ İLETİŞİM BECERİSİ “KÜLTÜR”DE

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFINDA GÜÇLÜ İLETİŞİM BECERİSİ “KÜLTÜR”DE

Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji Anadolu Liselerinde öğrencilerine, vereceği ortak bir genel kültür ile kişi ve toplum sorunlarını tanıma, çözüm yolları arama, yurdun ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı yapma gücü kazandırmak, ayrıca ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğretime ve yaşama hazırlıyor.

Öğrencilerinin, düşünsel, duygusal ve bedensel yeterliliklerini en üst düzeyde geliştirmeyi, onları çağdaş değerlerle donanmış başarılı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Kültür Koleji Anadolu Lisesi hazırlık sınıfında 24 saat İngilizce dersi ile birlikte hazırlık, 9 ve 10. sınıflarda fizik, kimya, biyoloji ve matematik dersleri İngilizce yapılıyor.  Lise eğitiminin ilk yıllarından itibaren fizik, kimya, biyoloji ve matematik dersleri, eğitim dili İngilizce olan üniversitelerden mezun öğretmen kadrosu ile İngilizce olarak aktif bir biçimde işleniyor.

Ana Sayfa