Skip to main content

İNOVASYON ve BİLİM MERKEZİ

KÜLTÜR’DE FARK YARATAN KODLAMA EĞİTİMİ

İNOVASYON MERKEZİ

Kültür2000 Koleji "STEM Eğitimi ve MAKER" uygulamalarının yer aldığı Kültür2000 İnovasyon Merkezi ile öğrencilerinin zihinsel gelişimlerinin yanı sıra yaratıcı fikirlerini geliştirmeyi ve onları ürüne dönüştürmeyi hedeflemektedir. İçinde bulunduğumuz İnovasyon çağı, bilim ve teknoloji ile şekillenmiş olup öğrencilere analitik düşünme sorgulama, tasarlama, üretme ve girişimcilik becerilerini geliştirme imkânı sunmaktır. Yeni ve çağdaş teknolojileri eğitim-öğretimde kullanmaya, kullandırmaya önem veren ve bunları etkin bir öğrenme aracı olarak gören Kültür2000 Koleji, öğrenme- öğretme sürecinde öğrencilerine inovatif bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, yaratıcı ve yenilikçi bakış açısını kazandırmak için eğitim programı ve öğrenme ortamları güncellenerek, matematik bilim, teknoloji ve mühendisliği küçük yaşlardan başlayarak birbirine entegre bir şekilde öğrenebilecekleri Kültür2000 İnovasyon Merkezi kurulmuştur.

 

BİLİM MERKEZİ

Bilim Merkezi'nde; Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerimizin öğrendikleri bilgileri etkinlikler halinde uygulayıp eğlenceli öğrenme ortamları yaratmak amacıyla hazırlanan fen bilimleri laboratuvarı bulunur. Öğrencilerimiz, ders öğretmenlerinin gözetiminde yıl içinde 200'e yakın deney gerçekleştirir. Laboratuvarlar yüksek teknoloji; fiziki yapıları ve teknik donanımları ile deney yapmayı zevkli hale getirir.

Ana Sayfa