Skip to main content

LİSELERE ve ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK PROGRAMI

LİSELERE ve ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK PROGRAMI

Öğrencilerimizi bir üst eğitim kurumuna hazırlama sorumluluğu çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerimize ulusal sınavlara hazırlık programı uygulanır. Bu hazırlık çalışması Ulusal Sınavlara Hazırlık Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Ulusal Sınavlara Hazırlık Koordinatörlüğü, yıl boyunca uygulanacak sınavları, bu sınavların analiz ve sentezini uzman ve yetkin bir akademik kadro ile planlar. Ayrıca tüm öğrenciler ve öğrencilerin aileleri, liseye ve üniversiteye giriş işlemleri hakkında bilgilendirilir. Süreç boyunca öğrencilerimizin ve velilerimizin akademik ve psikolojik ihtiyaçları, tüm planlamalar yapılarak gerek bireysel gerek grup danışmanlığı yapılarak karşılanır.

 

Program kapsamındaki çalışmalar: 

  • Deneme Sınavları
  • Bireysel Takip ve Etüt
  • Yükseköğretime Geçiş Sistemi
  • Test Tekniği ve Sınav Stratejileri
  • Etkili Zaman Yönetimi
  • Dikkat ve Konsantrasyon
  • Sınav Kaygısı ve Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yolları
  • Kendini Tanıma ve Meslek Seçimi
Ana Sayfa