Skip to main content

Uygulama ve Üretim

UYGULAMA VE ÜRETİM ODAKLI EĞİTİM “KÜLTÜR” DE!

Kültür2000 Koleji Fen Lisesi öğrencileri; fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerini kampüsteki gelişmiş laboratuvar olanakları, bilim ve inovasyon merkezlerinde proje ve araştırmaya dayalı disiplinlerarası bir eğitim sistemi içinde görürler. Mezunlarının yüzde 50’sinin mühendislik, yüzde 40’ının tıp ve sağlık bilimleri, yüzde 10’unun ise sosyal bilimler alanlarında yükseköğrenimlerine devam eden öğrenciler, 4 yıllık fen lisesi eğitimi süresince İstanbul Kültür Üniversitesi danışmanlığında 200’e yakın deney yapar, ürettiği projelerle TÜBİTAK ve uluslararası yarışmalara aktif olarak hazırlanır.

Ana Sayfa